Adnoddau Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2021

CymraegEnglish

Digwyddodd Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc (YCAD) ar 16 Mawrth 2021. Fe ddatblygon ni nifer o adnoddau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Adnoddau ar gyfer gofalwyr ifanc

Cerdyn Sgiliau Gofalwyr Ifanc

Defnyddiwyd y cerdyn hwn ar y cyfryngau cymdeithasol gan ofalwyr ifanc i roi gwybod am eu sgiliau.

Cerdyn Sgiliau

Cerdyn Sgiliau ychwanegwch eich logo eich hun 1

Cerdyn Sgiliau ychwanegwch eich logo eich hun 2

Dyddlyfr Sgiliau Gofalwyr Ifanc

Defnyddiwyd y dyddiadur hwn gan ofalwyr ifanc i gofnodi’r sgiliau sydd ganddynt a chadw trac o’r gwaith arbennig roeddynt wedi gwneud yn cydbwyso gofalu a phob dim arall, gan gynnwys addysg. Dyma declyn y gall ofalwyr ifanc ddefnyddio yn y dyfodol, er enghraifft pan fyddant yn gwneud cais am gwrs, gwirfoddoli neu swyddi.

Dyddlyfr Sgiliau

Dyddlyfr Sgiliau ychwanegwch eich logo eich hun 1

Dyddlyfr Sgiliau ychwanegwch eich logo eich hun 2

Pecyn Ymgyrchu

Defnyddiwyd y pecyn hwn i ymgyrchu a chodi ymwybyddiaeth am ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr am y materion sy’n bwysig iddynt. Mae’n cynnwys awgrymiadau am gynllunio a gweithredu i fynd i’r afael â nodau YCAD 2021.

Pecyn Ymgyrchu

Pecyn Ymgyrchu ychwanegwch eich logo eich hun 1

Pecyn Ymgyrchu ychwanegwch eich logo eich hun 2

Adnoddau ar gyfer gofalwyr a’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda nhw

Poster Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc

Anelwyd y poster A4 hwn at ysgolion, clybiau ieuenctid a meddygfeydd teulu.

Poster

Poster ychwanegwch eich logo eich hun 1

Poster ychwanegwch eich logo eich hun 2

Mwy am Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2021

Dysgwch fwy am Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2021.