Adnoddau Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2021

CymraegEnglish

Cynhelir Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc (YCAD) 2021 ar 16 Mawrth 2021. Mae gennym lwyth o adnoddau rhad ac am ddim i’ch helpu i gymryd rhan.

Maent ar gael yn Gymraeg a Saesneg a gellir eu defnyddio yn Lloegr, Cymru a’r Alban.

Gallwch ddefnyddio’r adnoddau fel y maent neu lawr lwytho fersiwn y gallwch ychwanegu eich logo eich hun ati.

Adnoddau ar gyfer gofalwyr ifanc

Cerdyn Sgiliau Gofalwyr Ifanc

Llanwch y cerdyn hwn a’i ddefnyddio ar gyfryngau cymdeithasol i roi gwybod i bobl am y sgiliau rydych wedi’u datblygu yn ofalydd ifanc.

Cerdyn Sgiliau

Cerdyn Sgiliau ychwanegwch eich logo eich hun 1

Cerdyn Sgiliau ychwanegwch eich logo eich hun 2

Dyddlyfr Sgiliau Gofalwyr Ifanc

Defnyddiwch y dyddlyfr hwn i ysgrifennu i lawr yr holl sgiliau sydd gennych yn barod ac i gofnodi’r holl waith gwych rydych yn ei wneud yn cydbwyso gofalu ar ben popeth arall, gan gynnwys eich addysg. Mae hwn yn offeryn y gallwch ei ddefnyddio i helpu yn y dyfodol, er enghraifft pan rydych yn cynnig am gyrsiau, gwirfoddoli neu swyddi.

Dyddlyfr Sgiliau

Dyddlyfr Sgiliau ychwanegwch eich logo eich hun 1

Dyddlyfr Sgiliau ychwanegwch eich logo eich hun 2

Pecyn Ymgyrchu

Defnyddiwch y pecyn hwn i godi ymwybyddiaeth o ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr a’r materion sy’n bwysig ichi. Mae llwyth o awgrymiadau ar sut allwch gynllunio a gweithredu i gefnogi nodau #YoungCarersActionDay.

Pecyn Ymgyrchu

Pecyn Ymgyrchu ychwanegwch eich logo eich hun 1

Pecyn Ymgyrchu ychwanegwch eich logo eich hun 2

Adnoddau ar gyfer gofalwyr a’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda nhw

Poster Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc

Gellir argraffu’r poster A4 hwn a’i roi mewn lleoedd fel ysgolion, clybiau ieuenctid a meddygfeydd. Os yw hynny’n anodd oherwydd cyfyngiadau Coronafeirws, rhowch ef yn eich ffenestr.

Poster

Poster ychwanegwch eich logo eich hun 1

Poster ychwanegwch eich logo eich hun 2

Mwy am Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2021

Dysgwch fwy am Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2021.