Resources

Carers Trust offers a wide range of resources and information for anyone who works with carers. To find a resource, please use the search options in the right hand column or search through the list below. If you have any queries about our resources, please contact web@carers.org.

If you would like to reproduce all or part of any of the resources on this website please read our copyright guidelines

Filter resources
Toolkit

Adnoddau i gefnogi meddygon teulu i adnabod gofalwyr hŷn

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi lansio cyfres newydd o adnoddau, i helpu staff meddygon teulu a gofal sylfaenol i nodi a chefnogi gofalwyr hŷn.

Mae'r adnoddau'n cynnwys taflen, cerdyn cyswllt, a phoster, sydd i gyd ar gael yn ddigidol ac fel adnoddau y gellir eu hargraffu. Maent wedi cael eu cynhyrchu fel rhan o brosiect ar y cyd rhwng Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Published: 2022

Research

Experiences of Unpaid Carers caring for someone with Dementia

Carers Trust Wales’ report, ‘Experiences of unpaid carers caring for someone with dementia’, draws on the contextually rich narratives of carers of people living with dementia. Individual interviews were conducted during the pandemic.

Published: 2022

Research

Profiadau gofalwyr di-dâl yn gofalu am rywun â dementia

Mae adroddiad Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, ‘Profiadau gofalwyr di-dâl yn gofalu am rywun â dementia’, yn tynnu ar naratifau cyd-destunol gyfoethog gofalwyr pobl sy’n byw gyda dementia. Cynhaliwyd y cyfweliadau yn ystod y pandemig.

Published: 2022

Toolkit

Resources To Help GPs Identify Older Carers

Carers Trust Wales have launched a new series of resources, to help GP and primary care staff to identify and support older carers.

The resources consist of a leaflet, a contact card, and a poster, all of which are available both digitally and as printable resources.

Published: 2022

Toolkit

Breaking the Silence on Mental Health

This toolkit for young carer and young adult carer services shares learning from Carers Trust’s My Mental Health project. It has information, guidance and best practice on amplifying the voices of young carers and young adult carers and providing more opportunities for their input into mental health support.

Published: 2021

Toolkit

Carers Week 2021 - Resources for GPs

Developed for Carers Week 2021, these resources for GPs and those working within primary healthcare settings aim to identify older carers at key points of contact. Although these resources were developed specifically for carers week, they can be used at any time to help carers, particularly older carers, to identify themselves to primary care professionals.

Published: 2021

Toolkit

South Ayrshire Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for South Ayrshire. 

Published: 2021

Toolkit

West Dunbartonshire Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for West Dunbartonshire.

Published: 2021

Good Practice

Working With Further and Higher Education Providers: Top Tips

The Going Further, Going Higher project worked with four Carers Trust Network Partners across England to empower young adult carers with the skills and confidence to approach their colleges and universities to ask for recognition and support. This resource provides top tips when training young adult carer ambassadors and engaging with education providers.

Published: 2021

Toolkit

Wythnos Gofalwyr 2021

Nod yr adnoddau hyn ar gyfer meddygon teulu a’r rheini sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd sylfaenol, a ddatblygwyd ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2021, yw nodi gofalwyr hŷn yn ystod pwyntiau cyswllt allweddol. Er i’r adnoddau hyn gael eu datblygu’n benodol ar gyfer wythnos gofalwyr, gellir eu defnyddio ar unrhyw adeg i helpu gofalwyr, yn enwedig gofalwyr hŷn, i roi gwybod i weithwyr gofal sylfaenol proffesiynol eu bod nhw’n ofalwyr.

Published: 2021