Resources

Carers Trust offers a wide range of resources and information for anyone who works with carers. To find a resource, please use the search options in the right hand column or search through the list below. If you have any queries about our resources, please contact web@carers.org.

If you would like to reproduce all or part of any of the resources on this website please read our copyright guidelines

Filter resources
Research

Adroddiad: Gofalu Am Rywun Sy'n Byw  Dementia

Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru lansio’r adroddiad newydd “Adroddiad: Gofalu Am Rywun Sy'n Byw  Dementia”. Mae’r adroddiad hwn wedi’i ddatblygu fel rhan o’n prosiect i sicrhau bod mwy o ofalwyr hŷn yn cael eu nodi a’u cefnogi, mewn partneriaeth ag Age Cymru ac wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Published: 2021

Research

Report: Caring for Someone With Dementia

Carers Trust Wales are please to launch the new report “Supporting Carers of People Living with Dementia”. This report has been developed as part of our project to increase the identification and support of older carers, in partnership with Age Cymru and funded by Welsh Government.

Published: 2021

Research

Retirement on Hold

Our Retirement on Hold report highlighted some of the challenges faced by older carers and made recommendations to improve their experience now and in the future. 

Published: 2016

Research

A Road Less Rocky – Supporting Carers of People with Dementia

This report found that carers of people with dementia are not getting the support and advice they often desperately need. The report also highlights key points where professionals and services can and should ensure carers are receiving the necessary information, advice and support.

Published: 2013

Research

Experiences of Unpaid Carers caring for someone with Dementia

Carers Trust Wales’ report, ‘Experiences of unpaid carers caring for someone with dementia’, draws on the contextually rich narratives of carers of people living with dementia. Individual interviews were conducted during the pandemic.

Published: 2022

Research

Profiadau gofalwyr di-dâl yn gofalu am rywun â dementia

Mae adroddiad Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, ‘Profiadau gofalwyr di-dâl yn gofalu am rywun â dementia’, yn tynnu ar naratifau cyd-destunol gyfoethog gofalwyr pobl sy’n byw gyda dementia. Cynhaliwyd y cyfweliadau yn ystod y pandemig.

Published: 2022

Good Practice

Good Practice Approaches to Supporting Carers in Wales

This document is designed to be used by Regional Partnership Boards, Local authorities, Local Health Boards and third sector organisations in Wales to support the identification and commissioning of good services for unpaid carers.

Published: 2019

Research

Husband, Partner, Dad, Son, Carer?

Carers Trust and the Men's Health Forum carried out research to find out more about the experiences and needs of male carers and to help raise awareness of the fact that male carers may not be getting the support they need.

 

Published: 2014

Toolkit

Carers Week 2021 - Resources for GPs

Developed for Carers Week 2021, these resources for GPs and those working within primary healthcare settings aim to identify older carers at key points of contact. Although these resources were developed specifically for carers week, they can be used at any time to help carers, particularly older carers, to identify themselves to primary care professionals.

Published: 2021

Toolkit

Wythnos Gofalwyr 2021

Nod yr adnoddau hyn ar gyfer meddygon teulu a’r rheini sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd sylfaenol, a ddatblygwyd ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2021, yw nodi gofalwyr hŷn yn ystod pwyntiau cyswllt allweddol. Er i’r adnoddau hyn gael eu datblygu’n benodol ar gyfer wythnos gofalwyr, gellir eu defnyddio ar unrhyw adeg i helpu gofalwyr, yn enwedig gofalwyr hŷn, i roi gwybod i weithwyr gofal sylfaenol proffesiynol eu bod nhw’n ofalwyr.

Published: 2021