Resources

Carers Trust offers a wide range of resources and information for anyone who works with unpaid carers. To find a resource, please use the search options in the right hand column or search through the list below. If you have any queries about our resources, please contact web@carers.org.

If you would like to reproduce all or part of any of the resources on this website please read our copyright guidelines

Carers Trust Knowledge Hub

Carers Trust Network Partner local carer organisations can access our Knowledge Hub where you can find resources on best practice, innovation, and shared intelligence from other Network Partners.

Become a network partner
Filter resources
Toolkit

Adnoddau ar gyfer Gweithwyr Addysg Proffesiynol i Gefnogi Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion a Cholegau

Ariannwyd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu adnoddau i gefnogi adnabod, cyrhaeddiad a llesiant disgyblion a chanddynt gyfrifoldebau gofalu.

Published: 2020

Toolkit

Angus Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for Angus.

Published: 2020

Toolkit

Argyll and Bute Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for Argyll and Bute.

Published: 2020

Guidance

Caring for Someone with Dementia/Gofalu am Rywun â Dementia

Caring for Someone with Dementia: A guide for family and friends is a comprehensive resource that brings together the practical information and emotional guidance that carers need to support their own well-being. Mae Gofalu am Rywun â Dementia: Canllaw i deuluoedd a ffrindiau yn adnodd cynhwysfawr sy’n cyfuno gwybodaeth ymarferol a chyfarwyddyd emosiynol sydd eu hangen ar ofalwyr i gefnogi eu llesiant eu hunain. Example text.

Published: 2020

Toolkit

Dumfries and Galloway Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for Dumfries and Galloway.

Published: 2020

Toolkit

Dundee Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for Dundee.

Published: 2020

Toolkit

East Dunbartonshire Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for East Dunbartonshire.

Published: 2020

Toolkit

East Lothian Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for East Lothian.

Published: 2020

Toolkit

East Renfrewshire Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for East Renfrewshire.

Published: 2020

Toolkit

Edinburgh Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for Edinburgh.

Published: 2020