Resources

Carers Trust offers a wide range of resources and information for anyone who works with carers. To find a resource, please use the search options in the right hand column or search through the list below. If you have any queries about our resources, please contact web@carers.org.

If you would like to reproduce all or part of any of the resources on this website please read our copyright guidelines

Filter resources
Research

Scottish Young Carers Festival 2023 Report

Summary of the 2023 Scottish Young Carers Festival evaluation and consultation findings.

Published: 2023

Toolkit

Aberdeenshire Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for Aberdeenshire.

Published: 2022

Research

Experiences of Unpaid Carers caring for someone with Dementia

Carers Trust Wales’ report, ‘Experiences of unpaid carers caring for someone with dementia’, draws on the contextually rich narratives of carers of people living with dementia. Individual interviews were conducted during the pandemic.

Published: 2022

Research

Profiadau gofalwyr di-dâl yn gofalu am rywun â dementia

Mae adroddiad Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, ‘Profiadau gofalwyr di-dâl yn gofalu am rywun â dementia’, yn tynnu ar naratifau cyd-destunol gyfoethog gofalwyr pobl sy’n byw gyda dementia. Cynhaliwyd y cyfweliadau yn ystod y pandemig.

Published: 2022

Toolkit

Carers Week 2021 - Resources for GPs

Developed for Carers Week 2021, these resources for GPs and those working within primary healthcare settings aim to identify older carers at key points of contact. Although these resources were developed specifically for carers week, they can be used at any time to help carers, particularly older carers, to identify themselves to primary care professionals.

Published: 2021

Research

Engaging with Young and Young Adult Carers during the Covid 19 Pandemic in Scotland

This resource details Carers Trust Scotland’s work with young and young adult carers and the services that support them during the pandemic.

Published: 2021

Toolkit

South Ayrshire Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for South Ayrshire. 

Published: 2021

Toolkit

West Dunbartonshire Young Carers

Welcome to the new Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools. These resources are for West Dunbartonshire.

Published: 2021

Toolkit

Wythnos Gofalwyr 2021

Nod yr adnoddau hyn ar gyfer meddygon teulu a’r rheini sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd sylfaenol, a ddatblygwyd ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2021, yw nodi gofalwyr hŷn yn ystod pwyntiau cyswllt allweddol. Er i’r adnoddau hyn gael eu datblygu’n benodol ar gyfer wythnos gofalwyr, gellir eu defnyddio ar unrhyw adeg i helpu gofalwyr, yn enwedig gofalwyr hŷn, i roi gwybod i weithwyr gofal sylfaenol proffesiynol eu bod nhw’n ofalwyr.

Published: 2021

Toolkit

Young Carers in Education A Resource on Identifying and Supporting Young Carers in Education

Carers Trust Scotland's Young Carers in Education Toolkit accompanies our Digital Education Hub for all staff in Scotland working with young carers in schools.

Published: 2021