Resources

Carers Trust offers a wide range of resources and information for anyone who works with carers. To find a resource, please use the search options in the right hand column or search through the list below. If you have any queries about our resources, please contact web@carers.org.

If you would like to reproduce all or part of any of the resources on this website please read our copyright guidelines

Filter resources
Guidance

Caring for Someone with Dementia/Gofalu am Rywun â Dementia

Caring for Someone with Dementia: A guide for family and friends is a comprehensive resource that brings together the practical information and emotional guidance that carers need to support their own well-being. Mae Gofalu am Rywun â Dementia: Canllaw i deuluoedd a ffrindiau yn adnodd cynhwysfawr sy’n cyfuno gwybodaeth ymarferol a chyfarwyddyd emosiynol sydd eu hangen ar ofalwyr i gefnogi eu llesiant eu hunain.

Published: 2020

Guidance

The Triangle of Care Carers Included: A Guide to Best Practice for Dementia Care in Wales

Carers Trust Wales and the Royal College of Nursing have explored an adaptation of the Triangle of Care to meet the needs of carers of people with dementia in acute hospitals in Wales. The Triangle of Care describes a therapeutic relationship between the person with dementia (patient), staff member and carer that promotes safety, supports communication and sustains wellbeing. 

Published: 2015

Toolkit

Adnoddau i gefnogi meddygon teulu i adnabod gofalwyr hŷn

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi lansio cyfres newydd o adnoddau, i helpu staff meddygon teulu a gofal sylfaenol i nodi a chefnogi gofalwyr hŷn.

Mae'r adnoddau'n cynnwys taflen, cerdyn cyswllt, a phoster, sydd i gyd ar gael yn ddigidol ac fel adnoddau y gellir eu hargraffu. Maent wedi cael eu cynhyrchu fel rhan o brosiect ar y cyd rhwng Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Published: 2022

Toolkit

Resources To Help GPs Identify Older Carers

Carers Trust Wales have launched a new series of resources, to help GP and primary care staff to identify and support older carers.

The resources consist of a leaflet, a contact card, and a poster, all of which are available both digitally and as printable resources.

Published: 2022

Toolkit

Carers Week 2021 - Resources for GPs

Developed for Carers Week 2021, these resources for GPs and those working within primary healthcare settings aim to identify older carers at key points of contact. Although these resources were developed specifically for carers week, they can be used at any time to help carers, particularly older carers, to identify themselves to primary care professionals.

Published: 2021

Toolkit

Wythnos Gofalwyr 2021

Nod yr adnoddau hyn ar gyfer meddygon teulu a’r rheini sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd sylfaenol, a ddatblygwyd ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2021, yw nodi gofalwyr hŷn yn ystod pwyntiau cyswllt allweddol. Er i’r adnoddau hyn gael eu datblygu’n benodol ar gyfer wythnos gofalwyr, gellir eu defnyddio ar unrhyw adeg i helpu gofalwyr, yn enwedig gofalwyr hŷn, i roi gwybod i weithwyr gofal sylfaenol proffesiynol eu bod nhw’n ofalwyr.

Published: 2021