Toolkit

Wythnos Gofalwyr 2021

Resource title: Wythnos Gofalwyr 2021
Published: 2021    Author: Carers Trust Wales

CymraegEnglish

Nod yr adnoddau hyn ar gyfer meddygon teulu a’r rheini sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd sylfaenol, a ddatblygwyd ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2021, yw nodi gofalwyr hŷn yn ystod pwyntiau cyswllt allweddol. Er i’r adnoddau hyn gael eu datblygu’n benodol ar gyfer wythnos gofalwyr, gellir eu defnyddio ar unrhyw adeg i helpu gofalwyr, yn enwedig gofalwyr hŷn, i roi gwybod i weithwyr gofal sylfaenol proffesiynol eu bod nhw’n ofalwyr.

Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys:

  • Poster, i’w arddangos mewn mannau cyswllt sylfaenol, fel meddygfeydd
  • Taflen, yn dwyn sylw at bwysigrwydd nodi gofalwyr hŷn fel bod timau gofal sylfaenol yn gwybod amdanyn nhw
  • Graffeg ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol
  • Erthygl ar gyfer y we, y gellir ei golygu a’i defnyddio ar wefannau meddygfeydd a gofal sylfaenol

I work in

Age of carers you work with

Location

Type