Guidance

Going Higher: A Guide for Carers to Universities in Wales

Resource title: Going Higher: A Carer’s Guide to Universities in Wales
Published: 2020    Author: Carers Trust Wales

This publication has been developed by Carers Trust Wales in partnership with all Reaching Wider partnerships, universities in Wales and UCAS. It will be the first of its kind to offer holistic information about the support available to carers applying to university, before admission and during their time in higher education.

About the resource

This resource is the first of its kind to offer holistic information about the support available to carers applying to university, before admission and during their time in higher education. We hope that the guide will be an incredibly useful tool for any organisation working with carers, including schools, colleges and charities supporting people with their educational aspirations. 

Through this guide we aim to inform and encourage countless more carers to broaden their horizons and to feel confident that with support they can succeed at university.

Am yr adnodd

Datblygwyd y cyhoeddiad hwn gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru mewn partneriaeth gyda’r holl bartneriaethau Estyn yn Ehangach, prifysgolion yng Nghymru ac UCAS. Fe fydd y cyntaf o’i fath i gynnig gwybodaeth holistaidd am y gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr sy’n gwneud cais i brifysgol, cyn cael eu derbyn ac yn ystod eu cyfnod mewn addysg uwch.

Yr adnodd hwn yw’r cyntaf o’i fath i gynnig gwybodaeth holistaidd am y gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr sy’n gwneud cais i astudio yn y brifysgol, cyn cael eu derbyn ac yn ystod eu cyfnod mewn addysg uwch. Gobeithiwn y bydd yr arweiniad yn offeryn hynod ddefnyddiol i unrhyw sefydliad sy’n gweithio gyda gofalwyr, gan gynnwys ysgolion, colegau ac elusennau sy’n cefnogi pobl gyda’u dyheadau addysgol. 

Trwy’r arweiniad hwn gobeithiwn roi gwybod i ac annog llawer mwy o ofalwyr i ehangu eu gorwelion a theimlo’n hyderus y gallant, gyda chefnogaeth, lwyddo yn y brifysgol.