Adnoddau ar gyfer fferyllfeydd cymunedol 

 

CymraegEnglish

Mae fferyllwyr a staff fferyllfeydd mewn sefyllfa unigryw i adnabod gofalwyr. Maent yn ganolog i fywyd cymunedau ac maent yn aml yn datblygu perthnasoedd cefnogol gyda chwsmeriaid rheolaidd. Edrychwch ar ein hadnoddau ar gyfer fferyllfeydd sy’n cynnwys fideos, arweiniad a rhestr wirio i staff, a phoster i’w arddangos i’r cyhoedd.