Cyfres Blasu a Dysgu

CymraegEnglish

Yn 2020 byddwn yn cynnal pedair sesiwn Blasu a Dysgu thematig er mwyn ymgysylltu ac ysbrydoli gwneuthurwyr penderfyniadau a gwneuthurwyr polisi. Byddwn yn datblygu polisi, ymchwil ac arfer sy’n gwneud inni feddwl ac yn arwain y sector trwy’r digwyddiadau deinamig, bywiog a blaengar hyn.

Bydd ein digwyddiadau’n golygu y bydd pobl sy’n gweithio ym meysydd polisi, gofal cymdeithasol, addysg, gofal iechyd, y trydydd sector a’r sector cyhoeddus yn gallu rhannu a dysgu gyda’i gilydd.

Mae’r digwyddiadau a drefnwyd hyd yn hyn yn cynnwys:

Bydd yr Athro Chris Taylor, Cyfarwyddwr Academaidd Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK) Prifysgol Caerdydd, yn myfyrio ynglŷn â’i brofiadau o sicrhau bod ymchwil yn dod yn rhan annatod o arfer a pham fod hyn yn bwysig.

Archebwch eich lle yma.

  • 500 stori: gofal cymdeithasol yng Nghymru, Katie Cooke (12pm, 10 December Rhagfyr 2020). 

Bydd Katie Cooke, Rheolydd Prosiect Mesur y Mynydd, yn cyflwyno canfyddiadau o’u hadroddiad newydd Deall beth sy’n bwysig mewn gofal cymdeithasol: profiadau o wasanaethau gofal a chymorth a bod yn ofalydd di-dâl yng Nghymru.

Archebwch eich lle yma.

  • Gofalwyr ifanc ac addysg – beth mae’r ymchwil diweddaraf yng Nghymru yn ei ddweud wrthym? (Chwefror 2021).

Bydd cyfle i archebu lle yn fuan.

  • Beth mae ‘llesiant’ yn ei olygu i ofalwyr Cymru? (February 2021).

Bydd cyfle i archebu lle yn fuan.

Gallwch gael y diweddaraf am ein rhaglen o ddigwyddiadau trwy ein dilyn ar Twitter @carerstrustwal neu trwy ebostio Faaiza yn fbashir@carers.org.