Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr wedi mabwysiadu'r egwyddor ganlynol: pan fyddwn yn gweithredu yng Nghymru, byddwn yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn esbonio sut bydd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn gweithredu'r egwyddorion hyn yn y ddarpariaeth o wasanaethau ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru, lle bo hynny'n ymarferol a phriodol. 

Lansiodd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr ei Chynllun Iaith Gymraeg ym mis Hydref 2014. Rydym erbyn hyn yn ein hail flwyddyn o weithredu'r cynllun, gan weithio gyda'n gilydd fel mudiad ledled y DU, ynghyd â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg.

Rydym wedi cyflwyno ein hadroddiad ar y Flwyddyn Gyntaf ac mae ein Cynllun Cynnydd ar gael ond i chi ofyn amdano. 

Gallwch fwrw golwg dros ein Cynllun Iaith Gymraeg.