Diolch i gwsmeriaid John Lewis Caerdydd, mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi cael gwobr o £1,178 oddi wrth gronfa 'Community Matters' John Lewis.

Llwyddiannau codi arian

Cafodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ei dewis fel un o dderbynwyr y gronfa ym mis Awst a chafodd cwsmeriaid John Lewis gyfle i ddefnyddio tocynnau i bleidleisio rhwng Awst a Hydref dros Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i gael cymorth.

Meddai Rheolwr Codi Arian Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Nerys Sales:

"Mae'n bleser gennym ni gael £1,178 oddi wrth gronfa Community Matters. Bydd yr arian yn mynd tuag at y gwaith rydyn ni'n ei wneud o ran rhoi cymorth i oedolion ifanc sy'n gofalu trwy ein prosiect Anelu'n Uwch Cymru."

Mae 370,000 o ofalwyr yng Nghymru sy'n gofalu heb dâl am ffrind neu aelod o’r teulu na fyddai'n gallu ymdopi heb eu cymorth.

Canfu ymchwil Ymddiriedolaeth Gofalwyr fod oedolion ifanc sy'n gofalu bedair gwaith yn fwy tebygol o roi'r gorau i addysg uwch yn sgil straeniau cydbwyso eu haddysg â'u rôl gofalu.

Anelu'n Uwch Cymru

Mae'r prosiect Anelu'n Uwch Cymru yn gweithio i newid yr ystadegyn hwnnw, gan sicrhau bod prifysgolion ledled Cymru'n rhoi polisïau 'sy'n gydnaws â gofalwyr' ar waith i roi cymorth i ofalwyr gydol eu haddysg. 

Bydd yr arian a roddir gan gronfa gymunedol John Lewis yn helpu ymestyn y prosiect i gyrraedd mwy o oedolion ifanc sy'n gofalu ledled Cymru.

I gael gwybod mwy am y prosiect Anelu'n Uwch Cymru, cysylltwch ag Elizabeth Taylor