Mae Ymddireidolaeth Gofalwyr Cymru wedi uno â nifer cynyddol o sefydliadau cyhoeddus a thrydydd sector o bob rhan o Gymru wrth addo meddwl a gweithio gyda'i gilydd i sicrhau Cymru hapusach a thecach.


Gan uno o dan faner Cymru Well Wales, mae sefydliadau wedi ymrwymo i gysoni gweithgarwch ac adnoddau i fynd i'r afael â'r materion sy'n cyfrannu fwyaf at iechyd gwael a llesiant yng Nghymru ac atal y materion hyn.

Wedi'u harwain gan grŵp arweinyddiaeth strategol o uwch-swyddogion sy'n gwneud penderfyniadau, mae Cymru Well Wales yn ystyried yr holl dystiolaeth sydd ar gael i benderfynu ar feysydd blaenoriaeth allweddol ar gyfer gweithredu ar y cyd.

Dywedodd Tracey Cooper, Prif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru a chydgadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Mae Cymru Well Wales yn fudiad o sefydliadau llawn cymhelliant sy'n ymrwymedig i weithio gyda'i gilydd heddiw i sicrhau gwell iechyd a llesiant i bobl Cymru yfory.

“Mae partneriaid Cymru Well Wales yn cydnabod bod iechyd da yn ei gwneud yn ofynnol cael dull cymdeithas gyfan a dyna pam mae sefydliadau o bob rhan o fywyd cyhoeddus yn dod at ei gilydd i fynd i'r afael â'r materion sy'n achosi'r niwed mwyaf i bobl Cymru.”