Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

'Amser' yn darparu seibiannau byr i ofalwyr di-dâl

Bu Julie Morgan AS, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, yn ymuno â gofalwyr di-dâl o Gaerdydd ar daith gerdded llesiant yn ystod Wythnos Gofalwyr i nodi lansiad cronfa ‘Amser’ gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr a Llywodraeth Cymru.

Amser yw'r gronfa grant ar gyfer sefydliadau'r trydydd sector sy'n darparu seibiannau byr personol, hyblyg a chreadigol i ofalwyr di-dâl yng Nghymru. Bydd dros 14,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru yn elwa o seibiannau byr sydd mawr eu hangen a ariennir drwy'r rhaglen Amser erbyn 2025.

Dan arweiniad Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru drwy Gronfa Seibiannau Byr £9m Llywodraeth Cymru, mae Amser wedi ariannu 23 o sefydliadau lleol ar draws pob rhan o Gymru i ddarparu seibiannau byr i ofalwyr di-dâl. Dros y ddwy flynedd nesaf, bydd Amser yn ehangu i gynyddu argaeledd seibiannau byr hanfodol i ddiwallu anghenion amrywiol poblogaeth Cymru.

Dywedodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol:

“Mae’n bleser mawr gen i lansio ein menter newydd Amser gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i ddarparu mwy o seibiannau byr i ofalwyr di-dâl ledled Cymru, yr Wythnos Gofalwyr hon.

“Mae’n hanfodol bod gofalwyr yn cymryd hoe o’u cyfrifoldebau gofalu ac yn cael eu hadfywio drwy wneud rhywbeth y maent yn ei fwynhau, gan gefnogi eu hiechyd meddwl a’u lles eu hunain yn y broses.

“Rwy’n rhoi fy niolch personol a diffuant i’r holl ofalwyr di-dâl yng Nghymru a hoffwn roi gwybod iddynt ein bod wedi ymrwymo i’w cefnogi ac y byddwn yn parhau i wneud hynny.”

Dywedodd gofalydd di-dâl o Gaerdydd a nododd lansiad Amser ar daith gerdded llesiant gyda’r Dirprwy Weinidog a gofalwyr di-dâl eraill:

“Mae mynd allan a chael ychydig o awyr iach a chwmni gyda phobl sy'n deall yr hyn rydw i'n mynd drwyddo yn gwneud cymaint o wahaniaeth. Rwy’n falch iawn ein bod yn mynd i gael mwy o gyfleoedd i gymryd seibiannau fel hyn.”

Dywedodd Kate Cubage, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru:

“Mae gofalwyr di-dâl yn dweud wrthym dro ar ôl tro bod gallu cymryd amser i wneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw yn gwneud byd o wahaniaeth. Rydyn ni’n falch iawn o fod yn arwain ar Amser ac i fod yn hwyluso cyfleoedd newydd i ofalwyr di-dâl yng Nghymru gael mynediad i’r seibiannau hyblyg a phersonol sydd eu hangen mor ddirfawr.

“Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod Amser yn cyflawni ar gyfer y cymunedau gofal amrywiol ledled Cymru ac yn cynnig yr hyblygrwydd sydd ei angen ar ofalwyr di-dâl i fyw bywyd bodlon ochr yn ochr â’u gofal.”

 

Related news