Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Gofalwyr Ifanc yn Cwrdd ag Aelodau o’r Senedd i Farcio Wythnos Gofalwyr

Fel rhan o’n cyfres o ddigwyddiadau sy’n nodi Wythnos Gofalwyr, gwahoddwyd, aelodau o Gyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i dreulio’r diwrnod yn y Senedd, gan gyfarfod ag Aelodau o’r Senedd i drafod eu profiadau o ofalu, a rhannu eu straeon.

Noddwyd y digwyddiad gan Jayne Bryant, aelod Llafur Cymru dros Orllewin Casnewydd, a nododd yn ei haraith ragarweiniol bwysigrwydd codi lleisiau gofalwyr di-dâl. Wrth siarad â’r gofalwyr ifanc oedd yn bresennol, dywedodd mai “chi yw’r arbenigwyr” a bod yr Aelodau “yno i wrando.”

Roedd Kate Cubbage, Cyfarwyddwr newydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, hefyd yn croesawu’r mynychwyr ac ein hatgoffa o werth lleisiau gofalwyr di-dâl, a’r angen am newid effeithiol i gynyddu’r gefnogaeth mewn lleoliadau addysg. “Nawr yw’r amser i weithredu. Mae gofalwyr ifanc wedi bod yn dweud wrthym, er dros ddegawd, nad yw’r gefnogaeth y maen yn ei dderbyn mewn ysgolion yn caniatáu iddynt ffynnu a chyflawni ei photensial. Ni allwn fforddio peidio â gweithredu ar hyn yn genedlaethol.”

Nododd cynrychiolydd Senedd Ieuenctid Cymru dros Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Oliver Mallin, fod cyfrifoldebau gofalu yn aml yn effeithio ar ei allu i berfformio’n dda yn yr ysgol; “Mae’r ysgol wastad wedi bod yn anodd i mi, dydy athrawon ddim wastad wedi bod yn ddealladwy nac yn barod i ddeall fy mhrofiad i.” Siaradodd gofalwyr ifanc eraill hefyd yn helaeth gydag Aelodau’r Senedd am eu trafferthion i gael cymorth yn yr ysgol. Fel pwnc allweddol i’w drafod ar Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc, mae cefnogaeth i ofalwyr ifanc mewn ysgolion wedi parhau i mewn i Wythnos Gofalwyr, gyda llawer o ofalwyr ifanc yn gweld yr wythnos fel amser addas i godi ymwybyddiaeth ymhlith arweinyddiaeth.

Mynychwyd y sesiwn gan nifer o Aelodau’r Senedd gyda diddordeb mewn gwella bywydau gofalwyr ifanc, gan gynnwys aelodau o Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a Gweinidog Cysgodol y Ceidwadwyr dros Addysg, Laura Anne Jones, a llefarydd Plaid Cymru dros Blant a Phobl Ifanc, Heledd Fychan. Gyda chynrychiolaeth ar draws y pleidiau, roedd gofalwyr ifanc yn gallu cwrdd ag aelodau o bob ochr i’r sbectrwm gwleidyddol.

Roedd y rhai oedd yn bresennol hefyd wedi gwylio ffilm fer a ryddhawyd gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc ym mis Mawrth. Mae’n cynnwys straeon a phrofiadau gofalwyr ifanc o bob rhan o Gymru, yn ogystal â’r newidiadau yr hoffent eu gweld er mwyn derbyn mwy o gefnogaeth yn eu rolau gofalu, yn enwedig mewn lleoliadau addysg. Gwyliwch y ffilm fer yn Gymraeg a Saesneg yma.

Mae Wythnos Gofalwyr yn parhau tan 11 Mehefin, gydag ystod eang o weithgareddau a chyhoeddiadau’n cael eu darparu drwy gydol yr wythnos. Darganfyddwch sut i fod yn rhan o Wythnos Gofalwyr yma.

 

Related news