Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Lansio adnoddau newydd ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i nodi a chefnogi gofalwyr di-dâl adeg rhyddhau o'r ysbyty

Mae Ymwybodol o Ofalwyr, sef partneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a Gofalwyr Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru, wedi lansio adnoddau sydd wedi’u hanelu at weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n ymwneud â’r broses rhyddhau o’r ysbyty gyda’r nod o wella cymorth i ofalwyr di-dâl.

Mae’r rhain yn cynnwys:

Mae’r canllaw byr yn cynnwys canllawiau ar nodi a chyfathrebu â gofalwyr di-dâl, yn rhoi awgrymiadau ac yn amlinellu rhai camau gweithredu cyflym i ddod yn fwy Ymwybodol o Ofalwyr fel rhan o'r broses rhyddhau neu drosglwyddo o'r ysbyty.

Amlyga’r canllaw gwasanaeth hirach y gorgyffwrdd rhwng bod yn Ymwybodol o Ofalwyr fel rhan o ryddhau o’r ysbyty a chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a GIG Cymru, megis D2RA a SAFER. Mae’n nodi hawliau gofalwyr a sut y gall byrddau iechyd a chynllunwyr gwasanaethau ddatblygu gwasanaethau integredig sy’n galluogi gofalwyr di-dâl i wireddu eu hawliau.

Mae’r ddau ganllaw wedi’u cyd-gynhyrchu gyda gofalwyr di-dâl, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o bob rhan o Gymru a gwasanaethau gofalwyr lleol o Rwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr sydd ag arbenigedd mewn cefnogi gofalwyr di-dâl mewn ysbytai.

 

Related news