Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Ei Huchelder Brenhinol y Dywysoges Frenhinol yn ymweld â Chanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr

Roedd Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn falch iawn o groesawu Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol, gan ei chysylltu â gofalwyr di-dâl ac arddangos gwerth sefydliadau gofalwyr lleol.

Fel Llywydd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, ymwelodd Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol â Chanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr ar 3 Ebrill i weld drostynt eu hunain y cymorth y mae gofalwyr di-dâl yn yr ardal yn ei gael gan Bartner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Dywedodd Helen Pitt, Rheolwr Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr:“Roeddem mor falch o gysylltu’r

Dywysoges Frenhinol â gofalwyr ifanc, cyn-filwyr sy’n ofalwyr a rhieni sy’n ofalwyr a siaradodd yn uniongyrchol am y cymorth amhrisiadwy a gânt gan y Ganolfan.

“Roedd yn awyrgylch hyfryd gyda’n Côr Gofalwyr yn perfformio ac yn gyfle gwych i ddathlu ein heffaith ochr yn ochr â’n cyllidwyr, Aelodau’r Senedd ac Is-Arglwydd Raglaw Morgannwg Ganol.”

Dywedodd Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, John McLean OBE:

“Yn ystod blwyddyn pen-blwydd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn 50 oed, roedd yn fraint croesawu’r Dywysoges Frenhinol i un o’n sefydliadau gofalwyr lleol yng Nghymru ac i ddathlu ei llywyddiaeth ar y sefydliad.

“Mae sefydliadau gofalwyr lleol yn allweddol i gyflawni’r trawsnewidiad cenedlaethol o ran cymorth i ofalwyr di-dâl ac, yng Nghymru, maent gyda’i gilydd yn darparu cymorth i fwy na 75,000 o ofalwyr di-dâl: mae pob Partner Rhwydwaith yn gog hanfodol yn yr olwyn honno.

“Mae ymweliad y Dywysoges Frenhinol â Chanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn anrhydedd fawr i’n Rhwydwaith yng Nghymru, gan amlygu’r effaith gyfunol y mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn ei chael ledled y wlad.”

 

Related news