Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn croesawu Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot i'w rwydwaith

CymraegEnglish

Mae'n bleser gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr gyhoeddi bod Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot wedi ymuno â Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, yn dilyn cymeradwyaeth gan Fwrdd Cynghori Cymru. Mae hyn yn mynd â’n rhwydwaith yng Nghymru i fyny at naw sefydliad gofalwyr lleol a 125 ledled y DU.

Mae Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot yn cefnogi ac yn helpu i wella bywydau gofalwyr ar draws yr ardal trwy ddarparu gwybodaeth a chyngor, gwasanaeth eistedd, cefnogaeth allgymorth a gweithgareddau.

Ers 2021, mae Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot wedi gweithio mewn partneriaeth â Phartner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr sefydledig, Canolfan Gofalwyr Abertawe, i ddarparu Cronfa Cymorth Gofalwyr Cymru. Yn sgil y dull partneriaeth hwn, cyrhaeddodd y rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, dan arweiniad yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, ofalwyr yr effeithiwyd arnynt gan galedi ariannol yn dilyn y pandemig a’r argyfwng costau byw ar draws pob ardal yn y rhanbarth.

Dywedodd Margaret Lake, Cadeirydd Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot: “Rydym yn ymdrechu i ddarparu'r wybodaeth a'r gefnogaeth gywir ar yr amser cywir i ofalwyr di-dâl yng Nghastell-nedd Port Talbot.

“Rydym yn gwneud hynny drwy weithio mewn partneriaeth â meddygon teulu, ein bwrdd iechyd lleol a’r gwasanaethau statudol a ddarperir gan yr awdurdod lleol, yn ogystal â thrwy fod yn chwaraewr allweddol yn y rhwydwaith o sefydliadau trydydd sector sy’n cofleidio pobl sydd angen gofal a chymorth.

“Mae ymuno â’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn ein galluogi i fod yn rhan o rwydwaith ehangach a fydd yn galluogi gofalwyr di-dâl yng Nghastell-nedd Port Talbot i gael mynediad at arian a chymorth y mae mawr eu hangen.”

Dywedodd Chris Koehli, Cadeirydd Bwrdd Cynghori Cymru: “Mae’n fraint croesawu Canolfan Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot i Rwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru. Rydym wrth ein bodd bod yr hyn a ddechreuodd fel partneriaeth â’n Rhwydwaith i ddarparu’r Gronfa Cymorth Gofalwyr wedi datblygu’n aelodaeth lawn.

“Mae hyn yn dyst i’r effaith y mae’r Rhwydwaith ledled Cymru yn ei chael ar ofalwyr di-dâl a’r sefydliadau gofalwyr lleol sy’n eu cefnogi.”

Topics

Wales

 

Related news