Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Cadarnhad y bydd Cronfa Cymorth i Ofalwyr Cymru yn parhau tan 2025

I gyd-fynd ag Wythnos Gofalwyr 2022, mae Llywodraeth Cymru heddiw, 6 Mehefin, wedi cyhoeddi bod y cyllid ar gyfer y Gronfa Cymorth i Ofalwyr wedi'i ymestyn tan fis Mawrth 2025.

Cyrhaeddodd y gronfa hon, a weinyddir gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a'n partneriaid rhwydwaith lleol yn 2020-21 ac eto yn 2021-22, fwy na 10,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru. Darparodd dalebau i brynu eitemau bob dydd hanfodol a fe ariannodd wasanaethau i helpu gofalwyr i reoli pwysau ychwanegol gofalu yn ystod y pandemig.

Gwerth £4.5m dros y tair blynedd nesaf, bydd Cronfa Cymorth i Ofalwyr 2022-25 yn helpu i liniaru rhai o effeithiau'r argyfwng costau byw presennol ar ofalwyr di-dâl.

Pan fydd y gronfa'n agor yn ystod y misoedd nesaf, bydd gofalwyr yn gallu cael gafael ar gymorth ymarferol y mae mawr ei angen gan wasanaethau cymorth gofalwyr lleol.

Wrth groesawu'r gronfa, dywedodd Simon Hatch, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru:

"Rydym wrth ein bodd bod Llywodraeth Cymru wedi cydnabod pwysigrwydd y gronfa hollbwysig hon ac wedi ehangu ei darpariaeth dros y tair blynedd nesaf.

"Gyda'r gost gynyddol o fyw yn taro gofalwyr yn galed, bydd y gronfa estynedig yn ein galluogi i gefnogi miloedd yn fwy o ofalwyr gyda'r cymorth ymarferol ac ariannol sydd ei angen arnynt."

 

Related news