Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn croesawu cronfa seibiannau byr ar gyfer gofalwyr di-dâl gwerth £9m gan Lywodraeth Cymru

CymraegEnglish

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cronfa seibiannau byr gwerth £9m dros dair blynedd i gefnogi gofalwyr di-dâl i gymryd seibiannau y mae dirfawr eu hangen.

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad, dywedodd Simon Hatch, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru:

“Mae cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi cynllun seibiant ar gyfer gofalwyr di-dâl yn gydnabyddiaeth i’w groesawu bod gwir angen seibiant ar ofalwyr ledled Cymru. Edrychwn ymlaen at weld manylion y gronfa i ddeall sut y bydd uchafswm nifer y gofalwyr yn elwa.

“Mae cael dewis, rheolaeth a hyblygrwydd i gymryd hoe fach pan fyddwch ei angen yn hollbwysig i ofalwyr gynnal eu bywyd eu hunain ochr yn ochr â gofalu; i godi eu siopa, i gyrraedd eu hapwyntiadau meddygol eu hunain neu i gwrdd â ffrindiau.

“Mae’r cyllid tair blynedd hwn yn gam cyntaf pwysig i ddarparu’r seibiannau sydd eu hangen ar ofalwyr di-dâl i’w cynnal yn eu rôl ofalu, sy’n rôl ganolog nad yw’n cael ei chydnabod yn aml y mae ein system iechyd a gofal yn dibynnu cymaint arni.”

Nodiadau:

Bydd rhagor o fanylion am sut i gael mynediad at y gronfa seibiant yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn y misoedd nesaf.

Ar gyfer ymholiadau, cysylltwch â Dr Catrin Edwards, Pennaeth Materion Allanol Cymru, cedwards@carers.org

Cynnwys cysylltiedig: Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ‘What a difference a break makes; a vision for the future of short breaks in Wales’ (2021)

Topics

Health / Wales

 

Related news