Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn croesawu’r cyfrifydd Chris Koehli MBE i’w Fwrdd Ymddiriedolwyr

CymraegEnglish

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn falch iawn o gyhoeddi penodiad, yn weithredol o heddiw, Chris Koehli MBE i’w Fwrdd Ymddiriedolwyr. Mae Chris eisoes yn Gadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Cymru yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Mae Chris yn gyfrifydd profiadol iawn sydd wedi gweithio yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yng Nghymru a Lloegr. Trwy gydol ei yrfa bu ei brif ffocws ar weithio i sicrhau bod grwpiau o bobl dan anfantais yn cael gwell cyfleoedd i fanteisio ar wasanaethau gofal iechyd a chyhoeddus.

Yn y blynyddoedd diwethaf bu Chris yn gyfarwyddwr anweithredol mewn sefydliadau iechyd, tai, gofal cymdeithasol a gwirfoddol. Mae hefyd wedi cadeirio cymdeithas dai a chwmni gofal a chefnogaeth.

Yn ogystal â’i brofiad arweinyddol cryf, mae Chris hefyd yn cynnig i Fwrdd Ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr awch ac awydd i sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn cael eu cefnogi’n iawn, ac ymrwymiad i sicrhau bod ganddynt lais yn y broses o ddarparu gofal iechyd a chymdeithasol. Yn ddiweddar mae Chris wedi cadeirio Canolfan Gofalwyr Caerdydd a Bwrdd Gofalwyr Partneriaeth Gwent Fawr. Cafodd ei gefnogaeth i ofalwyr di-dâl ei chydnabod yn 2018 pan dderbyniodd yr MBE am wasanaethau i ofalwyr a gofal iechyd yng Nghymru.

Y tu allan i’w fywyd proffesiynol, mae Chris yn mwynhau treulio amser gyda’i wraig, pedwar plentyn wedi tyfu i fyny a naw ŵyr ac wyres. Mae ei ddiddordebau’n cynnwys chwaraeon, teithio, cerddoriaeth a sinema.

Wrth groesawu Chris i’r Bwrdd, dywedodd Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, John McLean OBE:

“Rwyf wrth fy modd ein bod wedi llwyddo denu rhywun o allu a phrofiad arweinyddol Chris i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Yn ogystal â chraffter proffesiynol, mae gan Chris brofiad llywodraethol eithriadol ac ymrwymiad gwirioneddol i gefnogi gofalwyr di-dâl. Ar ran fy nghyd ymddiriedolwyr, hoffwn roi croeso cynnes iawn i Chris, ac rwyf yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gydag ef.”

Topics

UK

 

Related news