Fy Niwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2021

CymraegEnglish

Ydych chi’n ofalydd ifanc ac yn gyw flogiwr neu wneuthurydd fideo? Neu efallai’n fardd neu artist sy’n awyddus i rannu eich doniau creadigol? Os mai’r ateb i hynny yw ydw, mae’r dudalen hon ichi!

Dyma lle rydym yn rhannu ac arddangos cynnwys gwych a dderbyniwn oddi wrth ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn y cyfnod yn arwain at Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc ar Fawrth 16. Ac os hoffech rannu rhywfaint o gynnwys am fod yn ofalydd ifanc a’ch gobeithion a breuddwydion am y dyfodol – boed hynny’n fynd ymlaen i astudio neu gael swydd – byddem wrth ein boddau’n clywed gennych.

Mae cyflwyno yn hawdd. Gallwch ebostio eich cynnig, neu unrhyw gwestiynau sydd gennych, at ycad@carers.org. Ni allwn addo y byddwn yn cyhoeddi popeth a dderbyniwn ond fe geisiwn rannu cymaint ag y gallwn.

Edrych ymlaen at weld eich cynnwys!

Fideos

Mae Kayleigh yn un o aelodau gwych ein grŵp llywio sy’n ein helpu i gadw gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr ynghanol Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc. 

Cerddi

Carers need to be cared for too - Georgina May Somers

Blogiau

Darllenwch y blog hwn a ysgrifennwyd gan Storm am fod yn oedolyn ifanc sy’n ofalydd yn ystod pandemig

Cyfryngau cymdeithasol

Newyddion ac erthyglau

SW Londoner - Life of Young Carers During a Pandemic

The Sun - Unpaid carers at breaking point

ITV - Young Carers isolated and stressed by coronavirus lockdown

BBC News - Young carers' mental health 'deteriorating' in lockdown