Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Etholiad Cyffredinol 2024

CymraegEnglish

Ddylai neb orfod talu’r pris am ofalu

Mae miliynau o ofalwyr ledled y DU ac maent yn arbed gwerth biliynau o bunnoedd o ofal i'r wladwriaeth. Mae ganddyn nhw hefyd filiynau o bleidleisiau.

Ond mae gofalwyr wedi dweud wrthym eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu hanghofio, eu hesgeuluso a'u gorweithio. Mae'n rhaid i hyn stopio.

Ni ellir anwybyddu gofalwyr o bob oed – naill ai yn yr ymgyrch etholiadol neu gan Lywodraeth nesaf y DU.

Helpwch Ymddiriedolaeth y Gofalwyr i drawsnewid bywydau gofalwyr drwy alw ar Lywodraeth nesaf y DU i:

 

Rhoi'r gorau i wthio gofalwyr i'r eithaf

Ymrwymo i ariannu'r gwasanaethau cymorth sydd eu hangen mewn cymunedau lleol i amddiffyn gofalwyr rhag gofynion gofal gormodol.

“Mae arnom angen dilysiad, cydnabyddiaeth a chymorth ar gyfer yr hyn a wnawn. Rydyn ni'n arbed arian i'r GIG a'r Llywodraeth, ac mae'n bryd i ni weld yr arbedion yna’n cael eu rhoi nôl i wasanaethau gofalwyr lleol y gallwn gael mynediad at yn gyflym ac yn hawdd.” - Gofalydd di-dâl.

 

Rhoi terfyn ar dlodi ymhlith gofalwyr

Ni ddylai unrhyw ofalydd fyw mewn tlodi. Mae angen ailwampio’r system fudd-daliadau; mae angen help ar ofalwyr i ddod o hyd i waith a’i gadw; ac mae angen iddynt allu cael gafael ar grantiau bach a ariennir gan y wladwriaeth mewn cyfnodau anodd.  

 

Ymrwymo i ddyfodol teg i ofalwyr ifanc

Rhaid diogelu addysg gofalwyr ifanc. Mae angen cyllid pwrpasol ac adnoddau ehangach i sicrhau bod gofalwyr ifanc yn cael eu cefnogi i gydbwyso eu rôl gofalu â’u haddysg.

"Mae angen i leoedd addysg fod yn fwy ymwybodol o'r hyn y mae'n rhaid i ofalwyr ifanc fynd drwyddo. Gall fod yn anodd ac yn flinedig. Dydyn ni ddim yn ddiog; rydym ni wedi blino ac wedi gorweithio." - Gofalydd di-dâl.

“Nid arwyr di-glod yw gofalwyr di-dâl.

Rydyn ni'n cael ein hanghofio, ein hesgeuluso a'n gorweithio."

  • £13.7 miliwnmewn grantiau wedi’u darparu gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr i gefnogi gofalwyr di-dâl ledled y DU dros gyfnod Senedd y DU ers 2019
  • 81%o ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy'n ofalwyr wedi gweld gwelliant yn eu cyflogadwyedd oherwydd ein rhwydwaith o sefydliadau gofalwyr lleol
  • 86%o ofalwyr di-dâl yn dweud bod ein rhwydwaith o sefydliadau gofalwyr lleol wedi gwella ansawdd eu bywyd