Gwahoddir gofalwyr ifanc 18 oed ac iau i roi cynnig ar gystadleuaeth i ddylunio logo ar gyfer y cerdyn adnabod cenedlaethol newydd ar gyfer gofalwyr ifanc

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflwyno cerdyn ID fydd yn cefnogi plant a phobl ifanc sy’n helpu gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind sydd ddim yn dda. Gallwch ddysgu mwy am y prosiect yma

Dywedodd llawer o bobl ifanc wrthym yr hoffent gael cerdyn ID sy’n helpu athrawon, nyrsys, meddygon a fferyllwyr i sylweddoli eu bod yn ofalwyr ifanc

Rydym yn chwilio am ofalydd ifanc creadigol i’n helpu dod â’r cerdyn yn fyw trwy ddylunio logo newydd ar gyfer y cerdyn ac ysbrydoli ei enw neu arwyddair.

Os ydych yn ofalydd ifanc ac os hoffech roi cynnig ar y gystadleuaeth danfonwch e-bost at fbashir@carers.org fel y gallwn ddanfon ffurflen gais atoch.

Cynhelir y gystadleuaeth rhwng 26 Chwefror 2019 a 30 Ebrill 2019.