Amcangyfrifir bod 30,000 o ofalwyr dan 25 oed yng Nghymru. Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru'n gweithio i helpu oedolion ifanc sy'n gofalu i oresgyn rhwystrau mewn bywyd.

Ymgyrchoedd

Anelwyd ymgyrch Amser i Leisio'n Barn at helpu oedolion ifanc sy'n gofalu i gael eu lleisiau wedi'u clywed, iddynt ymddiddori mewn gwleidyddiaeth a chael mynediad i addysg uwch.

Roedd yr ymgyrch yn cynnwys cwrs preswyl ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gyfer oedolion ifanc sy'n gofalu o bob rhan o Gymru, er mwyn rhoi cyfle iddynt gael profiad o fywyd prifysgol a dysgu ynglŷn â'r gefnogaeth sydd ar gael yn y brifysgol ar gyfer gofalwyr. 

  • Lawrlwythwch adroddiad Amser i Leisio'n Barn.

Grŵp Cynghori

Mae ein Grŵp Cynghori Oedolion Ifanc sy'n Gofalu yn ffurfio sail i'n gwaith ymgyrchu, ac yn ei arwain; mae'n cynnwys 12 o oedolion ifanc sy'n gofalu o wahanol rannau o Gymru.

Os ydych chi am wybod mwy ynglŷn â'n gwaith gydag Oedolion Ifanc sy'n Gofalu, cysylltwch â Elizabeth Taylor