Mae yna o leiaf 370,000 o ofalwyr yng Nghymru, sef mwy na phoblogaeth Caerdydd.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn bodoli i wella cymorth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth i ofalwyr yng Nghymru. Gyda'n Partneriaid Rhwydwaith - gwasanaethau lleol sy'n rhoi cymorth i ofalwyr - rydym yn gweithio i sicrhau bod gwybodaeth, cyngor a chymorth ymarferol ar gael i ofalwyr ledled y wlad.

Mae'r gofal a ddarperir gan ofalwyr di-dâl yn arbed £8.1bn y flwyddyn i economi Cymru. Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn gweithio i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru, y cyfryngau a'r cyhoedd i hyrwyddo, gwarchod a chydnabod y cyfraniad y mae gofalwyr yn ei wneud a'r cymorth y maent yn ei haeddu.

Contact us

If you have any questions about being a carer or you’re able to share any experiences you have received as a carer please get in touch. All the information we receive will be used to help us build up the most accurate picture possible of life for carers in Wales. All contact we receive will remain confidential.

Floor 3, 33-35 Cathedral Road, Cardiff CF11 9HB

Tel: 02920 090087

E-mail: wales@carers.org

Meet the team

Simon Hatch

Director of Wales for Carers Trust
Gill Winter

Gill Winter

Network Liaison and Development Manager (Wales)

Kieron Rees

Policy and Public Affairs Manager (Wales)

Sophie Douglas

Communications and Campaigns Officer (Wales)

Cath Bowen

Network Liaison and Development Manager (Wales)

Helyn Salt

Executive Assistant (Wales)

Nerys Sales

Fundraising Manager (Wales)

Andi Lyden

Regional Business and External Affairs Manager (Wales)
Elizabeth Taylor, Education Officer (Wales)

Elizabeth Taylor

Education Officer (Wales)