Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Cyfranogiad ac ymglymiad gofalwyr

CymraegEnglish

 

Gweledigaeth yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yw bod gofalwyr di-dâl yn cael eu clywed a’u gwerthfawrogi, a’u bod yn gallu derbyn cefnogaeth, cyngor ac adnoddau i’w galluogi i fyw bywydau boddhaus. Ni allwn wneud hynny oni bai ein bod yn gwahodd gofalwyr di-dâl i gymryd rhan yn y cynllunio a’r penderfyniadau a wnawn am ein gwasanaethau a’n blaenoriaethau.

Byddem yn falch iawn os gallech ddod â’ch profiad bywyd o ofalu i’n gwaith a dod yn Gynghorydd Profiad Bywyd gyda’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Fe welwch isod resymau dros gymryd rhan a rolau Cynghorydd Profiad Bywyd sydd ar gael ar hyn o bryd.