Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Rhan 3a. Cyd-gynhyrchu unigol

CymraegEnglish

 

Os allwch chi ddylanwadu ar y ffordd yr ydych chi (ac efallai eich tîm) yn gwneud eich gwaith, yna fe allwch chi ymgorffori gwerthoedd cyd-gynhyrchu yn y ffordd yr ydych yn darparu eich gwasanaethau, trwy ryngweithiadau perthynol gyda defnyddwyr gwasanaethau, cleifion a gofalwyr.

Gwerthfawrogi’r holl gyfranogwyr, a magu eu cryfderau

Rydych yn edrych am y cryfderau, y wybodaeth, y syniadau a’r profiad (bywyd neu broffesiynol) sydd gan bobl i’w cyfrannu, ac yn eu hadnabod, waeth a ydynt ar eich tîm o staff neu’n ddefnyddwyr gwasanaethau ac yn ofalwyr yr ydych yn eu cefnogi.

Datblygu rhwydweithiau ar draws seilos

Rydych yn helpu pobl i ddod yn rhan o rwydweithiau cymheiriaid cefnogol ac i ehangu eu gorwelion trwy gysylltu gyda grwpiau, gweithgareddau neu sefydliadau eraill sy’n gallu cyfrannu at eu cefnogi.

Gwneud yr hyn sy’n bwysig i’r bobl sy’n cyfranogi

Mae eich gwaith wedi cael ei siapio o gwmpas yr hyn sy’n bwysig i’r unigolyn. Rydych yn holi sut y mae pobl yn dod ymlaen, pa atebion y maen nhw wedi meddwl amdanynt yn barod, a sut y mae canlyniad da yn edrych iddyn nhw, cyn i chi benderfynu ar yr hyn sydd orau iddyn nhw.

Meithrin cysylltiadau a seilir ar ffydd a rhannu pŵer

Rydych yn cymryd yr amser i feithrin cysylltiadau, ymddiriedaeth a dealltwriaeth. Hyd yn oed pan fydd amser yn dynn neu efallai pan fyddwch chi’n cwrdd â chlaf neu ofalwr unwaith, gallwch fynd ati mewn ffordd berthynol trwy wrando’n astud a thrafod, gan ddangos eu bod yn bwysig a’ch bod yn gwerthfawrogi’r cysylltiad hwn.

Galluogi pobl i ysgogi newid

Rydych chi’n gweld eich rôl fel un sy’n galluogi pobl i ysgogi newid, ac nid dim ond darparu gwasanaeth.

 

Mae cyd-gynhyrchu ar lefel unigol yn digwydd yn bennaf yn yr eiliadau o ryngweithio gyda’ch defnyddwyr gwasanaethau, cleifion a gofalwyr. Efallai ei fod yn teimlo’n syml ac yn fach, ond mae’r effeithiau mor bwerus a phwysig.

Gallai fod yn ddefnyddiol meddwl am gyd-gynhyrchu unigol fel cyfres o arferion bywyd neu waith, ychydig fel ymarfer corff; dydyn ni ddim yn holi, “Pryd fydda’ i’n heini ac yn gallu peidio â gwneud ymarfer corff? ‘Dyw’r corff dynol ddim yn ymddangos fel petai’n dod yn iach." Yn yr un ffordd, nid rhestr o bethau i’w gwneud yw cyd-gynhyrchu, na phrosiect sy’n gorffen, ond dydy hynny ddim yn golygu na allwn ni ddod yn fwy heini (yn bersonol, yn broffesiynol, fel gwasanaeth, fel sefydliad, ac fel cymdeithas).