Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

RhAn 3. Ymarfer cyd-gynhyrchu

CymraegEnglish

 

Bydd cyd-gynhyrchu yn edrych yn wahanol, gan ddibynnu ar y math o sefydliad yr ydych ynddo, beth yw eich rôl, a faint o le sydd gennych i ddylanwadu ar siâp gwasanaethau neu strategaethau. Efallai bod yna elfennau systemig sy’n eich atal rhag cyd-gynhyrchu mor eang ag y dymunwch chi, ond fel arfer mae yna rywbeth y gallwch chi ei gyd-gynhyrchu lle bynnag yr ydych chi. Mae rhywfaint o gyd-gynhyrchu yn well na dim, ac mae’r cyfan yn cyfrif.

Fel yr ydyn ni wedi ei ddweud o’r blaen, mae cyd-gynhyrchu yn ddull gweithredu ac yn ffordd o feddwl, ac felly nid proses mohoni  sydd â nifer benodol o gamau i’w dilyn yn y drefn “gywir”. Fodd bynnag, gallwn gynnig rhywfaint o gyngor a phethau i’w hystyried i'ch helpu i ddechrau arni – ar yr amod eu bod yn cael eu cyflwyno mewn trefn arwyddol, ond y byddwch yn parhau i ddod yn ôl atynt wrth i chi ddatblygu eich arfer cyd-gynhyrchu. Os ydych chi eisoes yn cyd-gynhyrchu, gallai hyn gynnig syniadau ychwanegol i chi! Yr allwedd yw mynd yn ôl at 5 gwerth cyd-gynhyrchu dro ar ôl tro ym mha gyd-destun bynnag yr ydych chi’n gweithio. Isod, rydym yn ystyried sut y gallai hyn edrych ar dair lefel cyd-gynhyrchu.

Adeiladu eich cynllun cyd-gynhyrchu

Nawr eich bod chi wedi darllen dros sut y mae cyd-gynhyrchu yn edrych, ar lefel unigol, grŵp a strategol, bydd gennych syniad cliriach ynghylch ble y mae eich gwaith chi’n eistedd, a beth yw’ch prosiectau cyd-gynhyrchu posibl. Efallai y byddwch yn dymuno meddwl am drosi’r gwerthoedd yn gamau gweithredu yn eich cyd-destun penodol chi, a gallwch wneud hynny ar eich pen eich hun fel arbrawf meddwl, neu fel tîm gyda’ch cydweithwyr.

Gallwch lawrlwytho’r cynfas hwn ar dempled pdf er mwyn ei argraffu fel copi A4 neu A3.

I ddilyn ymlaen, efallai yr hoffech chi
  1. ‘Better chance than that’ (1’30”) am newid a arweinir gan bobl sy’n adfer ar ôl bod yn gaeth i rywbeth;
  2. ‘My Opinion’ (2’15”) lle mae Jamie, rhiant ag anawsterau dysgu, yn dweud sut mae’n teimlo pan na fydd dinasyddion yn cael eu hystyried wrth gynllunio gwasanaethau a’u darparu;
  3. ‘The F Word’ (1’20”) am beidio â chael pethau’n iawn y tro cyntaf a dysgu o “fethiant”.
  • Darllen dros yr Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru ar wefan Cefnogi Trydydd Sector Cymru. (Mae angen mewngofnodi er mwyn mynd at yr adnodd hwn ond gallwch gofrestru’n rhad ac am ddim.) Mae’r rhain yn ganllawiau defnyddiol i ymddygiadau a dulliau gweithredu ymarferol, er mwyn ymgysylltu a chyd-gynhyrchu mewn ffordd wych sy’n canolbwyntio ar unigolion.
  • Cwrdd â’r tîm a llenwi eich cynfas ar gyfer eich cynllun gweithredu cyd-gynhyrchu gyda’ch gilydd.