Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

RHAN 1. Deall cyd-gynhyrchu

CymraegEnglish

 

Mae yna ambell gysyniad allweddol sy’n cyfrannu at ddealltwriaeth gyflawn o gyd-gynhyrchu:

  • y diffiniad a’r 5 gwerth sydd wrth wraidd y dull gweithredu;
  • ble mae cyd-gynhyrchu yn eistedd ar hyd sbectrwm dulliau ymgysylltu;
  • pryd fyddwn ni’n gwybod mai cyd-gynhyrchu yw’r dull gweithredu mwyaf perthnasol (i roi sylw i heriau cymhlyg).

Os oes 10 munud gennych, porwch drwy’r taflenni ffeithiau cryno hyn.

Os oes gennych 30 munud, darllenwch drwy’r traethawd hwn sy’n seiliedig ar sgwrs gyda Noreen Blanluet o Rwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru, ac sy’n trafod y pedwar testun uchod.

Os oes awr gennych, gwyliwch y recordiad o’r hyfforddiant cyflwyniad i gyd-gynhyrchu hwn. Mae’r sleidiau wedi eu cynnwys isod.

I ddilyn ymlaen, efallai yr hoffech: