Y Rhwydwaith yng Nghymru

CymraegEnglish

Y Rhwydwaith yng Nghymru

Gyda’n Partneriaid Rhwydwaith rydym yn cefnogi’r gwaith o ddarparu’n gyson wasanaethau o ansawdd da i ofalwyr ledled Cymru a sicrhau cynaliadwyedd y gwasanaethau hynny.

Trwy weithio gyda’n gilydd, rydym yn rhoi gwybodaeth i ac yn dylanwadu ar fudiadau lleol a gwneuthurwyr penderfyniadau y mae ganddynt y gallu i wella’r gefnogaeth i ofalwyr di-dâl yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Trwy ein rhwydwaith rydym hefyd yn dosbarthu cyfres o grantiau cymunedol ac unigol i ofalwyr, all helpu gydag atgyweiriadau i’r cartref, gofal amnewid, seibiannau a chostau eraill sydd ynghlwm wrth eich rôl ofalu. Y llynedd darparwyd £32,476.87 gennym i’w cefnogi.

Dysgwch fwy am grantiau

Pwy yw ein Partneriaid Rhwydwaith yng Nghymru? 

Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn gweithio gyda’r rhwydwaith neu pe bai gennych ddiddordeb mewn dod yn Bartner Rhwydwaith, mae croeso ichi gysylltu â’n Rheolydd Partneriaeth Rhwydwaith, Cath Phillips: cphillips@carers.org

Os ydych yn ofalydd ac os hoffech gael cymorth neu wybodaeth gan un o’n Partneriaid Rhwydwaith, gallwch ddod o hyd i’ch gwasanaeth gofalwyr lleol yma.