Rhaglen Cronfa Cymorth Gofalwyr

CymraegEnglish

Gwahoddiad am geisiadau am gyllid – 1 Medi 2024 - 31 Mawrth 2025. Dyddiad cau dydd Mercher 24 Gorffennaf 2024.

(Ar agor i Bartneriaid Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr, Sefydliadau’r Trydydd Sector, ac Awdurdodau Lleol) 

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn cynnig cyfle ychwanegol i Bartneriaid Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr, sefydliadau’r Trydydd Sector ac Awdurdodau Lleol gymryd rhan yn rhaglen y Gronfa Cymorth i Ofalwyr rhwng 1 Medi 2024 a 31 Mawrth 2025.   
  
Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn gwahodd sefydliadau i gyflwyno cynigion ar sut i ddefnyddio Cronfa Cymorth i Ofalwyr Cymru i gefnogi pob gofalwr di-dâl o bob oed mewn siroedd penodol ledled de-ddwyrain Cymru. Dylai cynigion ganolbwyntio ar gefnogi gofalwyr sy’n wynebu caledi ariannol oherwydd yr argyfwng costau byw ac effaith barhaus y pandemig. 
  
Bydd y cyllid yn cael ei ddyrannu i sefydliadau sydd â chysylltiadau â’r ardaloedd a fydd yn elwa ac sy’n gallu dangos eu bod yn gallu cyrraedd gofalwyr mewn modd amserol. Rhoddir blaenoriaeth i sefydliadau sy’n gallu cefnogi’r ystod ehangaf o gymunedau gofalwyr. 
  
 Mae gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr gyllideb o oddeutu £430,000 ar gael i’w dosbarthu, gydag o leiaf 40% o’r cyllid i’w ddyrannu i grantiau uniongyrchol i ofalwyr. Rydym yn targedu’r siroedd canlynol ac rydym wedi gosod y lefel uchaf o gyllid dangosol fel canllaw cyffredinol. 

Awdurdod Lleol  Uchafswm Y Cyllid Sydd Ar Gael 
Caerffili  £98,000 
Caerdydd   £125,000 
Merthyr Tudful   £30,000 
Sir Fynwy   £36,000 
Rhondda Cynon Taf  £120,000 
Bro Morgannwg   £40,000 


I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen a sut i wneud cais, darllenwch Nodiadau Cyfarwyddyd y Rhaglen, Ffurflen Gais, a Thempled Cyllideb. Os hoffech gael copi o'r ffurflen gais, nodiadau arweiniol, a thempled cyllideb yn Gymraeg, cysylltwch â ni.

Dolenni Cais:

Ynglŷn â'n Rhaglen Cronfa Gymorth i Ofalwyr Presennol

Mae’n bleser gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr gyhoeddi’r cymorth ychwanegol y gall gofalwyr di-dâl ym mhob ardal awdurdod lleol ledled Cymru ei gael nawr drwy raglen Cronfa Cymorth Gofalwyr Cymru.

Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, bydd y Gronfa Cymorth Gofalwyr yn darparu gwasanaethau ychwanegol a chyllid grant i gefnogi gofalwyr di-dâl sy’n profi caledi ariannol oherwydd yr argyfwng costau byw ac effaith barhaus y pandemig.

Isod mae gwybodaeth am y sefydliadau a ariennir i gefnogi gofalwyr fel rhan o’r rhaglen hon. Dylid ceisiadau gan unigolion sy’n ofalwyr di-dâl fynd yn uniongyrchol at y darparwr lleol.

Am ymholiadau ynchylch y Gronfa Cymorth Gofalwyr, cysylltwch â wales@carers.org.

Ardal awdurdod lleol Gwasanaethau a/eu grantiau ar gael Enw’r darparwr  Manylion Cyswllt
Blaenau Gwent 
 • Grantiau a gwasanaethau uniongyrchol
 • Gwasanaethau yn unig
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Follow Your Dreams
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

01495 311556

Follow Your Dreams

WhatsApp: 07493 444182

admin@followyourdreams.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Pen-y-bont 

 • Grantiau a gwasanaethau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr

enquiries@bridgendcarers.co.uk

01656 658479

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Caerffili
 • Grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau yn unig
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • The Care Collective 
 • Follow Your Dreams
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

The Care Collective

contact@thecarecollective.wales

01495 769996

Follow Your Dreams

WhatsApp: 07493 444182

admin@followyourdreams.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Caerdydd
 • Grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau yn unig
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Gwasanaethau yn unig
 • The Care Collective
 • Race Equality First
 • Follow Your Dreams
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • Ray of Light Cancer Support

The Care Collective

contact@thecarecollective.wales

01495 769996

Race Equality First

029 2048 2607

info@raceequalityfirst.org.uk

Follow Your Dreams

WhatsApp: 07493 444182

admin@followyourdreams.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631 

Ray of Light Cancer Support

07971 349703

contactus@rayoflightwales.org.uk

Sir Gaerfyrddin
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gorllewin Cymru (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gorllewin Cymru

0300 0200 002

info@ctcww.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Ceredigion 
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Credu (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Credu

carers@credu.cymru

01597 823800

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Conwy 
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Credu (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • Ymddiriedolaeth GoYmddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gogledd Cymru (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • Cynnal Gofalwyr (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Credu

carers@credu.cymru

01597 823800

Ymddiriedolaeth GoYmddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gogledd Cymru

01492 542212

alison.jones@ctnw.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Cynnal Gofalwyr

01248 370797

help@carersoutreach.org.uk

Sir Ddinbych
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • NEWCIS (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gogledd Cymru (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • Credu (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

NEWCIS

enquiries@newcis.org.uk

01352 752525

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gogledd Cymru

01492 542212

alison.jones@ctnw.org.uk

Credu

carers@credu.cymru

01597 823800

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Sir y Fflint
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gogledd Cymru (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • NEWCIS (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gogledd Cymru

01492 542212

alison.jones@ctnw.org.uk

NEWCIS

enquiries@newcis.org.uk

01352 752525

The Honeypot

Honeypot | UK Children's Charity

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Gwynedd 
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gogledd Cymru (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • Cynnal Gofalwyr (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gogledd Cymru

01492 542212

alison.jones@ctnw.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Cynnal Gofalwyr

01248 370797

help@carersoutreach.org.uk

Ynys Môn
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gogledd Cymru (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • Cynnal Gofalwyr (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Carers Trust North Wales

01492 542212

alison.jones@ctnw.org.uk

Cynnal Gofalwyr

01248 370797

help@carersoutreach.org.uk 

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Merthyr Tudful
 • Grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau yn unig
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • The Care Collective 
 • Follow Your Dreams
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

The Care Collective

contact@thecarecollective.wales

01495 769996

Follow Your Dreams

WhatsApp: 07493 444182

admin@followyourdreams.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Sir Fynwy
 • Grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau yn unig
 • Gwasanaethau yn unig
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • The Care Collective
 • Y Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc yng Nghyngor Sir Fynwy
 • Follow Your Dreams
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

The Care Collective

contact@thecarecollective.wales

01495 769996

Y Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc yng Nghyngor Sir Fynwy

+44 1291 691383 / 07855 977450

AllisonWestlake@monmoutshire.gov.uk

The project awarded is going to be advertised through various channels including Gwent Associations of Voluntary Organisations (GAVO), via Monmouthshire Local Authority’s in-house Communications Team and their existing mail shots and in the quarterly Carers Network newsletters, the Young Carers newsletter and notice boards in schools.  The only one of these communication methods that has a website is GAVO.  We are the at the stage of booking venues, once confirmed, we will produce a poster / flyer (along with the young carers themselves) and then this will be circulated via the channels mentioned.  It is only at this point I could give you the details of where it will be advertised within the GAVO website (www.gavo.org.uk).

Follow Your Dreams

WhatsApp: 07493 444182

admin@followyourdreams.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Castell-nedd Port Talbot
 • Grantiau a gwasanaethau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Canolfan Gofalwyr Abertawe (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Canolfan Gofalwyr Abertawe

admin@swanseacarerscentre.org.uk

01792 653344

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Casnewydd
 • Grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Cyngor Dinas Casnewydd
 • Follow Your Dreams
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Cyngor Dinas Casnewydd

Community Connector Team: 01633 235650

community.connectors@newport.gov.uk

Follow Your Dreams

WhatsApp: 07493 444182

admin@followyourdreams.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Sir Benfro
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gorllewin Cymru (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gorllewin Cymru

0300 0200 002

info@ctcww.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Powys 
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Credu (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Credu

carers@credu.cymru

01597 823800

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Rhondda Cynon Taf
 • Grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau yn unig
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig
 • Gwasanaethau yn unig
 • The Care Collective
 • Follow Your Dreams
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • Ray of Light Cancer Support

The Care Collective

contact@thecarecollective.wales

01495 769996

Follow Your Dreams

WhatsApp: 07493 444182

admin@followyourdreams.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Ray of Light Cancer Support

07971 349703

contactus@rayoflightwales.org.uk

Abertawe
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Canolfan Gofalwyr Abertawe (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Canolfan Gofalwyr Abertawe

admin@swanseacarerscentre.org.uk

01792 653344

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Torfaen 
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau yn unig
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Follow Your Dreams 
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

01495 762200 (Carer support team)

carersupport@torfaen.gov.uk

Follow Your Dreams

WhatsApp: 07493 444182

admin@followyourdreams.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Bro Morgannwg
 • Grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau yn unig
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig
 • Gwasanaethau yn unig
 • The Care Collective
 • Race Equality First
 • Follow Your Dreams
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • Ray of Light Cancer Support

The Care Collective

contact@thecarecollective.wales

01495 769996

Race Equality First

029 2048 2607

info@raceequalityfirst.org.uk

Follow Your Dreams

WhatsApp: 07493 444182

admin@followyourdreams.org.uk

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Ray of Light Cancer Support

07971 349703

contactus@rayoflightwales.org.uk

Wrecsam 
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau uniongyrchol
 • Gwasanaethau a grantiau gwasanaeth cysylltiedig (gofalwyr ifanc)
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gogledd Cymru (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • Credu (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • NEWCIS (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)
 • The Honeypot Children’s Charity (Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr)

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffordd Gogledd Cymru

01492 542212

alison.jones@ctnw.org.uk

Credu

carers@credu.cymru

01597 823800

NEWCIS

enquiries@newcis.org.uk

01352 752525

The Honeypot

info@honeypot.org.uk

020 7602 2631

Gweler isod am fanylion cryno o'r hyn y mae pob darparwr yn ei ddarparu ar gyfer gofalwyr yn eu hardal: