Cynllun Seibiannau Byr 2023-25

CymraegEnglish

Cynllun Seibiannau Byr, yw’r gronfa grant ar gyfer sefydliadau trydydd sector sy’n darparu seibiannau byr personol, hyblyg a chreadigol i ofalwyr di-dâl yng Nghymru. 
 
Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae Cynllun Seibiannau Byr ar gyfer gofalwyr di-dâl a'i nod yw galluogi 30,000 o ofalwyr i gymryd seibiant o ofalu erbyn 2025. 
 
Mae ystod o opsiynau seibiant i gwrdd â chymunedau amrywiol Cymru wedi'u hariannu drwy'r rhaglen hon. Nod y rhain yw gwella gwydnwch a llesiant gofalwyr a chefnogi cynaliadwyedd perthynas ofalu’r gofalydd.

Cael mynediad at seibiant byr 

I wneud cais am seibiant byr a ariennir gan Amser, dylai gofalwyr di-dâl gysylltu â'u darparydd lleol yn uniongyrchol. 
 
Mae manylion llawn ar gael ar ein gwefan newydd.