Rhaglen Amser 2023-25

CymraegEnglish

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn falch iawn o lansio rhaglen ariannu newydd fydd yn cefnogi gofalwyr di-dâl yn byw yng Nghymru i allu cael seibiant byr o’u rôl ofalu.

Gydag arian gan Lywodraeth Cymru, mae’r rhaglen newydd o’r enw Amser yn agored i fudiadau Trydydd Sector ac mae’n canolbwyntio ar ddarparu dewis o gyfleoedd seibiannau byr i ofalwyr di-dâl ymhob cymuned ledled Cymru yn ystod 2023/24 a 2024/25. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y:

NODIADAU CANLLAW CEISIADAU AMSER 

Dogfen C&A Amser

Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais a'r templed cyllideb a'i dychwelyd I shortbreakswales@carers.org.

FFURFLEN GAIS AMSER

TEMPLED CYLLIDEB AMSER

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw: 10am Dydd Llun 6 Chwefror 2023

Cynhelir sesiynau gwybodaeth ar-lein i ateb unrhyw ymholiadau am wneud cais ar y dyddiadau/amserau canlynol: Dydd Mercher 25 Ionawr (10.30-11.30 am)

Crynodeb C&A o'r sesiwn Amser ar-lein - 16 Ionawr 2023

Crynodeb C&A o’r sesiwn Amser ar-lein – 25 Ionawr

Dylech e-bostio shortbreakswales@carers.org os oes gennych unrhyw ymholiadau am y rhaglen neu os hoffech ymuno â sesiwn wybodaeth ar-lein ac fe ddanfonwn ddolen gyfarfod atoch.