Rhaglen Amser 2023-25

CymraegEnglish

Nid yw rhaglen Amser, sy’n anelu at ddarparu dewis o gyfleoedd seibiannau byr i ofalwyr di-dâl o bob cymuned ar draws Cymru, yn derbyn rhagor o geisiadau ar hyn o bryd.

Bydd gwybodaeth ynghylch y grantiau a ddyfarnwyd ar gyfer y cylch cyllido cyntaf yn cael ei danfon at ymgeisyddion ym mis Ebrill 2023. Bydd gwybodaeth ynghylch cyfleoedd cyllido Amser i’r dyfodol yn cael ei rhoi ar y wefan hon yn yr haf 2023.