Rhaglen Amser 2023-25

CymraegEnglish

Amser, yw’r gronfa grant ar gyfer sefydliadau trydydd sector sy’n darparu seibiannau byr personol, hyblyg a chreadigol i ofalwyr di-dâl yng Nghymru. 
 
Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae Amser yn rhan o'r Cynllun Seibiannau Byr ar gyfer gofalwyr di-dâl a'i nod yw galluogi 30,000 o ofalwyr i gymryd seibiant o ofalu erbyn 2025. 
 
Mae ystod o opsiynau seibiant i gwrdd â chymunedau amrywiol Cymru wedi'u hariannu drwy'r rhaglen hon. Nod y rhain yw gwella gwydnwch a llesiant gofalwyr a chefnogi cynaliadwyedd perthynas ofalu’r gofalydd.

Cael mynediad at seibiant byr 

I wneud cais am seibiant byr a ariennir gan Amser, dylai gofalwyr di-dâl gysylltu â'u darparydd lleol yn uniongyrchol. 
 
Mae gwybodaeth am sefydliadau sy'n cynnig seibiannau a'r mathau o seibiannau sydd ar gael wedi'u rhestru isod.

Darparwyr seibiannau byr

Darparydd Yn darparu seibiannau i ofalwyr yn yr ardaloedd   Math o seibiannau ar gael  Cysylltu i drefnu seibiant 

Adferiad Recovery

Seibiannau Byr i Ofalwyr

Abertawe Bro Morgannwg Caerdydd Conwy Pen-y-bont ar Ogwr Sir Ddinbych Sir y Fflint Sir Fynwy Sir Gar Sir Penfro Wrecsam Ynys Môn 

Gweithgareddau dydd

Gweithgareddau grŵp

(Gofalwyr sy’n Oedolion)

 

01792 816600

Amser@adferiad.org

https://adferiad.org/

Age Connects Torfaen

Eich Amser/Eich Dewis (EAED)

Blaenau

Gwent

Torfaen

Gweithgareddau dydd

Gweithgareddau grŵp

(Gofalwyr sy’n Oedolion)

01495 769264

widdershins@ageconnectstorfaen.org

https://ageconnectstorfaen.org.uk/

Aren Cymru 
 
Talebau Llesiant i Ofalwyr
Cymru Gyfan  Micrograntiau 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion) 
02920 343940 
 
team@kidneywales.cymru 
 
https://www.kidneywales.cymru/ 
Campfire Cymru 
 
Teuluoedd y Goedwig
Sir Ddinbych 
Sir y Fflint 
Wrecsam 
Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
Saib dros nos 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
07989 501335 
 
info@campfire.cymru 
 
https://campfire.cymru/ 
Canolfan Gofalwyr Abertawe 
 
Amser 
Abertawe Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
Micrograntiau 
 
Saib dros nos 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
01792 653344 
 
admin@swanseacarerscentre.org.uk 
 
http://www.swanseacarerscentre.org.uk/ 
Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr 
 
Y Prosiect Ymlacio 
Pen-y-bont ar Ogwr  Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
Micrograntiau 
Saib dros nos 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
01656 658479 
 
enquiries@bridgendcarers.co.uk 
 
http://www.bridgendcarers.co.uk/ 
Credu (Gwasanaeth Gofalwyr Powys) 
 
Amser Gofalwyr    
Ceredigion 
Conwy 
Powys 
Sir Ddinbych 
Wrecsam 
Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
Micrograntiau 
 
Saib dros nos 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
01597 823800 
 
carers@credu.cymru 
 
http://www.credu.cymru/ 

Cymdeithas MS Cymru

Amser i Anadlu

Cymru

Gyfan

Gweithgareddau dydd

Gweithgareddau grŵp

Saib dros nos

(Gofalwyr sy’n Oedolion)

0208 438 0700

mscymru@mssociety.org.uk

https://www.mssociety.org.uk/contact-us/wales

DAFFODILS 
 
Mwynhewch Seibiant
Sir y Fflint  Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
01352 250147 
 
daffodils@tiscali.co.uk 
 
www.facebook.com/groups/daffodilscharity 
Fforwm Cymru Gyfan 
 
Seibiant 
Cymru Gyfan  Gweithgareddau grŵp 
 
Saib dros nos 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion) 
02920 811120 
 
admin@allwalesforum.org.uk 
 
http://www.allwalesforum.org.uk/ 
Follow Your Dreams 
 
Chwarae Aros & Arwyddo 2024 
Abertawe  
Blaenau Gwent 
Bro Morgannwg 
Caerdydd 
Caerffili 
Casnewydd 
Merthyr Tudful 
Pen-y-bont ar Ogwr 
Powys 
Rhondda CT 
Sir Fynwy 
Sir Gar 
Sir Penfro 
Wrecsam 
Gweithgareddau grŵp 
 
Saib dros nos 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
07493 444182 
 
admin@followyourdreams.org.uk 
 
http://www.followyourdreams.org.uk/ 
Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr 
 
Brêc Bach 
Conwy 
Gwynedd 
Ynys Môn 
Micrograntiau 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion) 
01248 370797 
 
help@carersoutreach.org.uk 
 
http://www.carersoutreach.org.uk/ 
Gwasanaeth Gofalwyr Castell Nedd Port Talbot 
 
Cymryd Hoe (Seibiannau Byrion wedi’u Personoleiddio i Ofalwyr) 
Castell-Nedd Port Talbot  Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
Micrograntiau 
 
Saib dros nos 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion) 
01639 642277 
 
information@nptcarers.org.uk 
 
https://www.facebook.com/nptcarers/ 
Gweithredu Dros Blant

Ynys Môn

Gwynedd

Micrograntiau

(Gofalwyr Ifanc)

01248 353095

ynysmonyoungcarers@actionforchildren.org.uk

https://www.actionforchildren.org.uk/

Headway Caerdydd a De Ddwyrain Cymru 
 
Byw a Gofalu’n Dda
Abertawe 
Blaenau Gwent 
Bro Morgannwg 
Caerdydd 
Caerffili 
Casnewydd 
Merthyr Tudful 
Pen-y-bont ar Ogwr 
Rhondda CT 
Torfaen 
Sir Fynwy 
Gweithgareddau grŵp 
 
Micrograntiau 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion) 
02920 577707 
 
info@headwaycardiff.org.uk 
 
https://headwaycardiff.com/ 

Inclusability

Prosiect Inc

Abertawe

Castell-Nedd Port Talbot

Pen-y-bont ar Ogwr

Gweithgareddau dydd

Gweithgareddau grŵp

(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc)

contact@inclusability.org

https://inclusability.org/

NEWCIS 
 
Amser i mi 
Sir Ddinbych 
Sir y Fflint 
Wrecsam 
Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
Micrograntiau 
 
Saib dros nos 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
01352 752525 
 
flintshire@newcis.org.uk 
 
http://www.newcis.org.uk/ 
 
Ray of Light 
Cymorth Canser 
 
Time for me 
Amser i mi 
Bro Morgannwg 
Caerdydd 
Pen-y-bont ar Ogwr 
Rhondda CT  
Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
Saib dros nos 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
07379 753095 
 
carers@rayoflightwales.org.uk 
 
https://rayoflightwales.org.uk/ 
Rewild Play 
 
Caru Ti ~ Love You Project 
Bro Morgannwg 
Blaenau Gwent  
Caerdydd 
Caerffili 
Casnewydd 
Merthyr Tudful 
Rhondda CT 
Sir Fynwy 
Torfaen 
Gweithgareddau grŵp 
 
Micrograntiau 
 
Saib dros nos 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
07502 764368 
 
loveyouproject@rewildplay.org.uk 
 
https://www.rewildplay.org.uk/ 

SAN (Cefnogi Anghenion Ychwanegol) Castell-nedd & Cylch

Cryfach Gyda’n Gilydd, Cefnogi Ein Gilydd

Abertawe

Castell-Nedd Port Talbot

Gweithgareddau dydd

Gweithgareddau grŵp

(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc)

sanneathanddistrict@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/664637053711730/about?locale=en_GB

Techtivity

Techtivity Time Away

 

Pen-y-bont ar Ogwr

Gweithgareddau dydd

Gweithgareddau grŵp

Saib dros nos

(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc)

07943 868035

techtivityteam@gmail.com

http://www.techtivity.org.uk/

The Care Collective 
 
Time for me 
Amser i Mi 
Blaenau Gwent 
Bro Morgannwg 
Caerdydd 
Caerffili 
Casnewydd 
Merthyr Tudful 
Pen-y-bont ar Ogwr 
Rhondda CT  
Sir Fynwy 
Torfaen 
Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
Micrograntiau 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion) 
01495 769996 
 
contact@thecarecollective.wales 
 
http://www.thecarecollective.wales/ 
The Honeypot Children's Charity 
 
Amser am Seibiant!
Bro Morgannwg 
Caerdydd 
Conwy 
Powys 
Sir Ddinbych 
Sir y Fflint 
Torfaen 
Wrecsam 
Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
Micrograntiau 
 
Saib dros nos 
 
(Gofalwyr Ifanc) 
0207 602 2631 
 
info@honeypot.org.uk 
 
http://www.honeypot.org.uk/ 
TuVida 
 
Seibiannau i Ofalwyr
Pen-y-bont ar Ogwr  Micrograntiau 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
01656 360268 
 
bridgend@tuvida.org 
 
http://www.tuvida.org/ 
Tẏ Gobaith 
Hosbis Plant 
 
Amser Ni 
Conwy 
Gwynedd 
Sir Ddinbych 
Sir y Fflint 
Wrecsam 
Ynys Môn 
Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion) 
01691 671999 
 
info@hopehouse.org.uk 
 
http://www.hopehouse.org.uk/ 
Y Bartneriaeth Awyr Agored 
 
Rhaglen Antur Gofalwyr Ifanc 
Abertawe 
Bro Morgannwg 
Caerdydd 
Caerffili 
Castell-nedd Port Talbot 
Ceredigion 
Gwynedd 
Merthyr Tudful 
Pen-y-bont ar Ogwr 
Powys 
Rhondda CT 
Sir Fynwy 
Sir Gar 
Sir Penfro 
Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
07921 700521 
 
info@outdoorpartnership.co.uk 
 
http://www.outdoorpartnership.co.uk/ 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru 
 
Amser Gyda’n Gilydd 
  
Sir Gar  Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
Micrograntiau 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
0300 0200 002 
 
info@ctcww.org.uk 
 
http://www.ctcww.org.uk/ 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru Gwasanaethau Gofal Croesffyrdd 
 
Amser Ni 
Our Time 
Conwy 
Gwynedd 
Sir Ddinbych 
Sir y Fflint 
Wrecsam 
Ynys Môn 
Gweithgareddau dydd  
 
Gweithgareddau grŵp 
 
Micrograntiau 
 
(Gofalwyr sy’n Oedolion & Gofalwyr Ifanc) 
01492 542212 
 
northwales@ctnw.org.uk 
 
https://www.nwcrossroads.org.uk/ 

Crynodeb Prosiect