Grŵp Ymgysylltu Cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr – Wythnos Ymgysylltu

CymraegEnglish

Mae’r Grŵp Ymgysylltu Cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr yn gweithio gyda Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar gyfer Gofalwyr i helpu cyfrannu at drefn Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi gofalwyr di-dâl ledled Cymru.

Ym mis Hydref 2020 cynhaliodd y Grŵp Ymgysylltu gyfres o ddigwyddiadau i godi lleisiau gofalwyr di-dâl a’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda nhw.

Rhoddodd y digwyddiadau gyfle i’r gofalwyr a’r gweithwyr proffesiynol rannu sut mae COVID-19 wedi effeithio arnynt a pha gamau maen nhw’n meddwl y dylid eu cymryd i wneud yn siŵr fod gofalwyr yn cael y gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu a’r gefnogaeth maen nhw ei hangen.