Grantiau caledi ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn falch o fod yn gweithio gyda Phartneriaid Rhwydwaith ledled Cymru i ddarparu gwerth £1m o grantiau a gwasanaethau i gefnogi gofalwyr sy’n wynebu caledi dros y gaeaf.

Bydd y gronfa galedi yn helpu sicrhau bod gofalwyr ledled Cymru yn gallu derbyn grantiau (hyd at uchafswm o £300) i helpu gydag unrhyw beth o dalu biliau cyfleustodau i brynu peiriant golchi.

Caiff y cynllun grantiau newydd ei ddarparu trwy Bartneriaid Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr er mwyn sicrhau y gall gofalwyr ymhob rhan o Gymru dderbyn grantiau a gwasanaethau argyfwng i sicrhau eu bod yn cadw’n ddiogel, cynnes ac wedi’u cysylltu dros y gaeaf.

Pwrpas y gronfa newydd yw sicrhau y gall gofalwyr di-dâl ledled Cymru dderbyn cymorth ariannol ychwanegol i gefnogi eu rôl ofalu. Bydd y gronfa yn gweithio’n unol â thair Blaenoriaeth Weinidogol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gofalwyr:

  • Cefnogi bywyd law yn llaw â gofalu
  • Adnabod a chydnabod gofalwyr
  • Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth

Bydd mwy o fanylion am sut all gofalwyr fanteisio ar y cynllun grantiau ar gael ar y we-dudalen hon hon tua diwedd mis Tachwedd 2020.

CymraegEnglish