Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Goflawyr di-dâl yng nghymru a mynediad at gefnogaeth ariannol a statudol

CymraegEnglish

Gweledigaeth yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yw bod gofalwyr yn cael eu clywed a’u gwerthfawrogi, ac y gallant fanteisio ar gefnogaeth, cyngor ac adnoddau i’w galluogi i fyw bywydau boddhaus. Fel rhan o hyn, mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn credu na ddylai unrhyw ofalydd gael eu gwthio i dlodi neu anfantais ariannol gan eu rôl ofalu.

Mae’r argyfwng costau byw wedi effeithio gofalwyr di-dâl mewn ffordd sydd efallai’n wahanol i weddill y boblogaeth, gan fod y costau sydd ynghlwm wrth eu rôl ofalu yn cynyddu hefyd.

Gall y costau hyn gynnwys pethau fel offer arbenigol, ynni i danio’r offer, i rai pobl, methu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus am resymau hygyrchedd, diet arbennig ar gyfer y person maen nhw’n gofalu amdanynt ac, i lawer, bod yn ddibynnol ar Lwfans Gofalwyr.

Eir i’r afael â her benodol caledi ariannol yn yr esboniad hwn yng nghyd-destun cefnogaeth ehangach i ofalwyr di-dâl. Mae’n ystyried gallu gofalwyr i fanteisio ar gefnogaeth ariannol, gan gynnwys gwybodaeth, cyngor a chymorth i hawlio budd-daliadau’r wladwriaeth, a mathau eraill o gymorth.

Mae’r esboniad hwn hefyd yn ceisio deall y berthynas gymhleth rhwng y ffordd yr aiff awdurdodau lleol ati yn lleol i weithredu polisi a deddfwriaeth Gymreig ynghyd â pholisi i gefnogi gofalwyr di-dâl a gedwir yn ôl i Lywodraeth y DG.

Cais Rhyddid Gwybodaeth i awdurdodau lleol ynghylch y grant o £500 i ofalwyr di- dâl yma: canfyddiadau cais rhyddid gwybodaeth ymddiriedolaeth gofalwyr.