Cronfa Cymorth i Ofalwyr 2022-25

CymraegEnglish

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwerth £4.5 miliwn o gyllid i ddarparu'r Gronfa Cymorth i Ofalwyr yn ystod 2022-25. Bydd y cyllid yn cefnogi gofalwyr di-dâl sy'n profi caledi ariannol oherwydd yr argyfwng costau byw ac effaith barhaus y pandemig.

Mae hyn yn adeiladu ar yr arian cychwynnol a roddwyd i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn 2020-21 ac eto yn 2021-22 i ddarparu'r Gronfa, a gyrhaeddodd dros 10,000 o ofalwyr di-dâl mewn cydweithrediad â'n Partneriaid Rhwydwaith.

Mae paratoadau ar waith ar gyfer lansio'r Gronfa Cymorth i Ofalwyr 2022 yn ystod yr Hydref, man pellach. Bydd ceisiadau'n cael eu gweinyddu gan wasanaethau gofalwyr lleol.

Bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn darparu rhagor o wybodaeth am sut i gael mynediad i'r Gronfa pan fydd ar gael yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Gronfa, cysylltwch â ni ar wales@carers.org.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd yn eich ardal, gallwch ddod o hyd i'ch Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr lleol yma.