Gofalwyr pobl

â dementia

CymraegEnglish

Hoffai Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru siarad â gofalwyr pobl â dementia er mwyn deall y profiadau a’r heriau y gallech fod yn eu hwynebu. Hoffem ddefnyddio’r hyn a ddysgwn er mwyn ymgyrchu dros well cefnogaeth i ofalwyr a datblygu adnoddau i godi ymwybyddiaeth am eich anghenion. 

Er mwyn cymryd rhan neu ddarganfod mwy gallwch lawr lwytho’r ddogfen hon.